Den Hellige Ånd – en kreativ veiviser

I kunst- og utrykksterapi bruker man sin indre intuisjon til å uttrykke seg rundt et tema. Man slipper den kognitive rasjonaliseringen, og lar det som vil komme til uttrykk få utløp gjennom dans, musikk, maling, forming, drama osv. Ved å utrykke seg på mer enn en måte, får man sett temaer på forskjellige måter i sitt liv og kan dermed få en utdypet forståelse av dette. I denne workshopen ønsker vi og bytte menneskelig intuisjon ut med den hellige ånd, og bruke kunst- og utrykksmetoder for å la Gud tale inn i våre liv gjennom det vi former og skaper sammen.

Bli med på en kreativ reise med den Hellige Ånd som veileder! Med utgangspunkt i Salme 23 skal vi bevege oss til musikk, tegne, male og skrive. Legg igjen din indre kritikker hjemme, slippe den Hellige Ånd til og la Han lede deg gjennom de kreative metodene. Gjennom å utforske temaet på flere måter, gir vi den Hellige Ånd mulighet til å tale på flere måter for å tydeliggjøre sitt budskap til hver enkelt av oss.

Med Lindis Gundersen & Grethe Bjørnæs

Lindis og Grethe er en del av Plan B Vineyard. 

Grethe er en del av pastorteamet i Plan B Vineyard, og i tillegg en kreativ allsidig sjel med passion for hvordan Gud kan bruke kunst til å formidle viktige og personlige budskap til oss mennesker. Lindis har kompetanse fra både psykologi og kunstterapi, og har jobbet med dette blant annet i den videregående skole i Trondheim. Begge har et ønske om å se mer av den Hellige Ånds verk gjennom kunst og kreativitet i våre menigheter.