Kids

Vi planlegger en fantastisk leir for barna, hvor de i trygge rammer blir bedre kjent både med Jesus og hverandre. Vi tror at Gud har noe helt eget å gi barna, og vi ønsker å legge til rette for at barna skal erfare at de har en viktig plass i Guds rike. På Kids Camp vil det være egne samlinger på morgenen frem til lunsj hvor barna sammen med barnelederne treffes for å be, lovsynge, høre bibelhistorier, være kreative, leke, drive med ulike aktiviteter og få nye venner.

På Kids camp har vi et fokus på å gi barna dypere kjennskap til Guds ord gjennom Bibelen, gi dem personlige erfaringer med Den Hellige ånd, og bidra til å bygge en dypere, personlig relasjon til Jesus som varer.

Program (kommer)