Samling for lovsangsfolk

Kom og møt de andre som er engasjert i lovsang på en eller annen måte i menighetene våre. Vi ønsker å bli kjent, høre hva som skjer i de ulike menighetene når det gjelder lovsang, og ikke minst be for og med hverandre. Det vil også bli litt nyttig informasjon blant annet om hva som skjer fremover.

Om Ellen:

Ellen er gift med Øyvind og de har 5 barn i alderen 16-26 år. Yrkesmessig har hun en master i sykepleie og jobber innen rehabilitering. Hun har vært tilknyttet Oslo Vineyard siden oppstarten på 90-tallet og har vært involvert i lovsang på ulike måter like lenge. Ellen er nå koordinator for lovsang i Vineyard Norge.