Vi forbereder nettside for Vineyard Norge Sommerleir 2024!

Velkommen til sommerleir i Grimstad, 25. - 30. juni 2024. Ny nettside med pÄmelding kommer snart!