Power Evangelism

Dette blir et seminar med enkel undervisning om hvordan vi kan demonstrere Guds kraft med tegn og under når vi vil dele om Jesus til de rundt oss i hverdagen. Dette kan være kunnskaps ord, profeti og helbredelse. Det blir også et praktisk seminar der det blir demonstrert og vi kan få prøve selv.

Med Odd Sindre Alnes

Odd Sindre har vært en del av Vineyard familien siden han ble frelst i 2011. De siste 9 årene har han ledet Downtown Vineyard sammen med sin kone Trine Hege. Etter å ha trent på Power Evangelism med gateevangelisering i noen år, så har det blitt noe han praktisere på jobb, med naboer og ellers i hverdagen.