Tilbedelse

Hva handler tilbedelse om og hva skjer når vi bruker tid i tilbedelse? Hvorfor er lovsang så viktig del av våre samlinger? Kom og la deg gripe av den fantastiske realiteten vi får være en del av.  Jeg kommer også til å si litt kort om vineyardverdier i lovsang.

Med Ellen Nerheim