Trosforsvar – Apologetikk 2024

Aktuelt tema i en tid hvor kristen tro ikke presenteres som fornuftig eller sannsynlig. Men kristne har ingenting å skamme seg over!

Innhold:

Det moralske gudsargument
Det kosmologiske gudsargument
Jesu oppstandelse og Bibelens troverdighet

Det vil bli tid til “Grill en kristen”, så ta med deg spørsmålene du vil stille, så kan vi snakke om dem!

Med Jonas & Olav Heggvik

Jonas Heggvik, 20 år. Har master i “internatliv” fra diverse internatskoler og bibelskoler. Siste på Veritas BIG, der trosforsvar er hovedfokus. 
Olav Heggvik, 52år. Gift med Liv Anita og far til 3 gutter, hvorav en er Jonas.  Pastor i Levanger Vineyard.