Vineyard DNA

Denne Workshopen har som mål og gi innsikt og kunnskap om historien, verdiene og praksisen som sammen har preget og kjennetegner Vineyardbevegelsen.

Med Per Christian Lunde

Per Christian har vært en del av ledelsen i Vineyard Norden siden 1999. Etter noen år ute av formelle ansvar i bevegelsen kom han tilbake som leder for Vineyard Norge i 2019. I 1998 flyttet han med et team som plantet Trondheim Vineyard, som igjen har plantet Levanger Vineyard, Plan B Vineyard og Vintage Vineyard. I dag leder han Vintage Vineyard i Oslo ved siden av tjenesten i Vineyard Norge.

Per Christian brenner for de gode nyhetene om at Guds Rike er nær for å gjenopprette liv, og elsker å investere i unge mennesker for å se dem vokse inn i alt det som Gud har skapt dem til. Han er gift med Thine, og har to voksne døtre, Caroline og Benedicte.