Youth

Vi tror at Gud ønsker å reise opp en generasjon av unge som lever et liv i helhjertet etterfølgelse av Ham! Sommerleiren er en arena for ungdommer til å samles og bli utrustet, oppmuntret og møtt av Gud. Vi tror Gud kaller oss til å leve et liv hvor vi står opp for rettferdighet, elsker de rundt oss og er med og bringer Guds godhet og livsforvandlende nærvær i samfunnet vi lever i.

Det vil være egne samlinger og aktiviteter for ungdom på morgenene, hvor vi vil ha gode arenaer for å bygge relasjoner og nye vennskap, vokse i tro og relasjon til Jesus og sammen bruke tid i tilbedelse av Ham, og ikke minst skal vi ha det skikkelig gøy sammen!

Det vil være et eget teltområde reservert til ungdommer, så book teltplass når du registrerer deg! 

Så ta med en venn eller tre til uka som virkelig kan bli sommerens høydepunkt!

Mer detaljer om program og aktiviteter kommer nærmere.

«La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet.» – 1. Timoteus 4:12

Leder For Youth Camp:

Elise Hausberg Anfindsen

Registrering/ankomst:
Åpner tirsdag fra kl 14:00

Dagsprogram 

Frokost:
07:30 – 09:30

Pre-møte games:
09:45-10:00

Morgenmøte + smågrupper:
10:00 – 11:40

Kaffepause:
11:40 – 12:00

Workshops/Seminar:
12:00 – 13:00

Lunsj:
13:00 – 14:00

Aktiviteter og fritid:
14:00 – 16:30

Middag:
16:30 – 18:00

Kveldsmøte:
18:30 – 20:30

Nattkafè:
21:00 – 23:30

Avslutning:
Etter frokost søndag